Bestuur

TANDARTS SPOEDGEVAL


Tandheelkundige Spoedhulp na Sluitingstijd en tijdens Weekend

Voor bijna alle Patiënten met een Tandarts in Boskoop, Waddinxveen, Zevenhuizen, Moerkapelle, Moordrecht of Hazerswoude-Dorp

Tandarts spoedgeval

BestuurVoorzitter en financiën:


Tandarts Edwin de Haan, Boskoop.                  www.tandartsdehaan.nl  info@tandartsdehaan.nl

                      Dienstschema:


Tandarts Sascha Baas , Moordrecht.     www.tandartsbaas.nl       info@tandartsbaas.nl   

Martine de Haan.

Tandarts Roland van de Ende (tot 31-12-2018).Voor vragen, op- of aanmerkingen aangaande de spoedgevallendienst kunt u contact opnemen met één van de bovenstaande leden van het bestuur. 

Voor vragen over de reanimatie cursus of de financiën van tandartsspoedgeval kunnen deelnemende praktijken van tandartsspoedgeval contact opnemen met:


Martine de Haan, praktijkmanager.   www.tandartsdehaan.nl   praktijkmanager@tandartsdehaan.nl

praktijkmanager@tandartsdehaan.nlTandarts Spoedgeval  ©  2018  tandartsspoedgeval.nl


Voor bijna alle Patiënten met een Tandarts in Boskoop, Waddinxveen, Zevenhuizen, Moerkapelle, Moordrecht of Hazerswoude-Dorp